site stats
नेपाल समाजवादी पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह)

नेपाल समाजवादी पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह)

जीत - अग्रता - कूल उम्मेदवार -

प्रदेशसभा उम्मेदवार
Weather Update