site stats
नेपाली काँग्रेस

नेपाली काँग्रेस

जीत - अग्रता - कूल उम्मेदवार - २७०

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार
प्रदेशसभा उम्मेदवार
Weather Update