site stats
 नेपालका लागि नेपाली पार्टी

नेपालका लागि नेपाली पार्टी

जीत - अग्रता - कूल उम्मेदवार - ३१

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार
प्रदेशसभा उम्मेदवार
Weather Update