site stats
हाम्रो नेपाली पार्टी

हाम्रो नेपाली पार्टी

जीत - अग्रता - कूल उम्मेदवार - १४८

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार
प्रदेशसभा उम्मेदवार
Weather Update