site stats
नेपाल सद्भावना पार्टी

नेपाल सद्भावना पार्टी

जीत - अग्रता - कूल उम्मेदवार - १३

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार
प्रदेशसभा उम्मेदवार
Weather Update