site stats
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
  • कूल उम्मेदवार १२०
  • जीत
  • अग्रता
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ चित्रहाङ जबेगु
निर्वाचन क्षेत्र: २ प्रशुराम मगर
निर्वाचन क्षेत्र: ३ गजेन्द्र लिम्बु
निर्वाचन क्षेत्र: ४ मनकुमार ताप्मादेन (लिम्बु)
निर्वाचन क्षेत्र: ५ पदमबहादुर जवेगु
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- नन्द कुमार लिम्वु
पार्वती माङमु विजय इङ्गनाम (लिम्बु)
- सेकेन्द्र राजवँशी
संगीता लिम्बु नेम्वाङ्ग मंगल सिंह साम्मेखाम
उदय प्रकाश राई कैलाश मगर
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ पदमबहादुर लिम्बु
निर्वाचन क्षेत्र: २ खड्गप्रसाद पालुंवा
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
दल प्रसाद लिम्बु इन्द्र कुमारी लुङ्गेली
मित्र जवेगु पवित्रा लिम्बु तुम्वाङफे
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ नरेन्द्रप्रसाद कुरुम्‍वाङ
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
दुर्गा प्रसाद साँवा लिम्वु सुर्य हाङ तुम्बापो
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ इन्द्रकुमार लिम्बू
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
मोती लाल लिम्बू याम कुमार आङवुहाङ
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ बुद्ध माया लिम्बु
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
निर्वाचन क्षेत्र: ५ -
निर्वाचन क्षेत्र: ६ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- टंक बहादुर गुरुङ्ग
- -
- चन्‍द्र कुमार सुब्‍बा
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ साहाउद्धीन मिया
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ राजेन्द्रकुमार लिम्बू
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ कृष्णकुमार राई(कुलुङ)
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ गोकर्ण राई
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- दिन बहादुर राई
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ गनेशबहादुर आले
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ राम ईकवाल मण्‍डल
निर्वाचन क्षेत्र: ४ राम दुलार मंडल
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
विनोद यादव -
शेष अब्दुल करिम -
- दुखरण राम
मनिष कुमार चौधरी -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ राजेन्‍द्र पाख्रीन
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
मो जाकिर हुसेन -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ हसिबुर रहमान अंसारी
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ मानबहादुर राई
निर्वाचन क्षेत्र: १० धन केशर सुर्यवंशी
निर्वाचन क्षेत्र: २ चिरिन्जिीवि राई
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ चेतबहादुर आले
निर्वाचन क्षेत्र: ५ -
निर्वाचन क्षेत्र: ६ तारा रसाइली
निर्वाचन क्षेत्र: ७ जुजु काजी महर्जन
निर्वाचन क्षेत्र: ८ रमेशकुमार डंगोल
निर्वाचन क्षेत्र: ९ उजला स्थापित
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
रमेश रसाइली -
- -
- -
जगदिश मान राजभण्डारी -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ बालकृष्ण घिमिरे
निर्वाचन क्षेत्र: २ सुरोज अवाले
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- राम हरि कपाली
सनि कपुर महर्जन -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ राजु श्रेष्ठ
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- कृष्ण प्रसाद प्रजापति
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ जगबहादुर पुन मगर
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- रुबिन्द्र सिद गुरुङ्ग
लाल बहादुर राना -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ हस्तबहादुर किचिम थापा
निर्वाचन क्षेत्र: २ लालबहादुर सार्की गोतामे
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
भुवन सिंङ थापा खेम बहादुर गुरुङ्ग
नेत्र बहादुर थापा धन बहादुर गुरुङ्ग
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ ओमबहादुर थापा
निर्वाचन क्षेत्र: २ रिमीसरा गाहा राना
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
भुवन सिं थापा -
- खडक बहादुर झेडी
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ सिता श्रीस मगर
निर्वाचन क्षेत्र: २ ईश्‍वरबहादुर राना
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ बलबहादुर थापा
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
शौभाग्य थापा पुन -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ चित्रप्रसाद गुरुङ
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ टकबहादुर थापा मगर
निर्वाचन क्षेत्र: २ सिंहबहादुर थापा
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
विना आले शिव कुमार बुढा
थाम बहादुर गाहा मोहन सिँह थापा वाकवल
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ हफिजुल्लाह अन्सारी
निर्वाचन क्षेत्र: २ कलावती पुन
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
शेर बहादुर थापा मेनका कुमारी खवास (थारु)
यु बहादुर राना -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ उजर सिं दर्लामी
निर्वाचन क्षेत्र: २ हुमबहादुर थापा मगर
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
भिमसेन सुनारी मगर टेक बहादुर राना
टेक बहादुर राना मगर इन्द्र वहादुर अस्लामी
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ दलबहादुर थापा
निर्वाचन क्षेत्र: २ केशवबहादुर थापा मगर
निर्वाचन क्षेत्र: ३ मोजीब अलि मुसलमान
निर्वाचन क्षेत्र: ४ जौहर अली जोलहा
निर्वाचन क्षेत्र: ५ भैरबहादुर थापा मगर
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
प्रेम बहादुर थापा रेखा प्रसाद चौधरी
विमला गुरुङ्ग छत्र बहादुर दर्लामी
प्रेम बहादुर गुरु‌ङ्ग मिन बहादुर पल्ली मगर
राकेश हरिजन गायत्री चाई
लिल बहादुर थापा दर्लामी -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ उत्तम आले
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
जमान सिंह सिंजाली -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ मधुबहादुर सारु
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ चन्दा थापा
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
रुम बहादुर फौजा लुम बहादुर थापा
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ कृष्णविर नेपाली
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
चहरमान थारु -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ बिधा शर्मा
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- गगन बहादुर थापा
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- डण्ड विर पुन
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ तिलकबहादुर शाही
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
निर्वाचन क्षेत्र: ४ -
निर्वाचन क्षेत्र: ५ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
निर्वाचन क्षेत्र: २ -
निर्वाचन क्षेत्र: ३ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार  
निर्वाचन क्षेत्र: १ -
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
Weather Update